Nhiệm vụ cán bộ HSE an toàn sức khỏe môi trường

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phạm vi nhiệm vụ của cán bộ HSE (cán bộ phụ trách an toàn sức khỏe môi trường) tùy vào chức vụ, mô hình tổ chức, lĩnh vực hoạt động, tính cam kết của lãnh đạo tại các tổ chức khác nhau thì sẽ khác nhau. Mô tả công việc của cán bộ HSE có thể liên quan đến:
 • Cập nhật và đánh giá tuân thủ pháp luật HSE
 • Thiết lập, duy trì, phát triển hệ thống HSE
 • Thiết lập, thực hiện, kiểm tra, đánh giá mục tiêu chính sách và các quy định về HSE
 • Huấn luyện cho người lao động, nhà thầu
 • Nâng cao ý thức HSE và năng lực, đặc biệt là khả năng xử lý khẩn cấp
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp tốt để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra trường hợp khẩn cấp
 • Phối hợp với bộ phận nhân sự, sắp xếp và theo dõi kiểm tra sức khỏe hàng năm cho tất cả nhân viên
 • Thông tin an toàn có hiệu quả
 • Nhận diện mối nguy, biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa.
 • An toàn hỏa hoạn và sinh mạng
 • An toàn điện
 • An toàn dụng cụ cầm tay và dụng cụ điện
 • An toàn che chắn thiết bị
 • An toàn vận chuyển nguyên liệu
 • An toàn sử dụng bình khí nén
 • An toàn công trường xây dựng
 • An toàn xe cộ
 • An toàn và sức khỏe trong văn phòng
 • An toàn không gian hạn chế
 • Kiểm tra, giám sát an toàn
 • Động viên và tư vấn người lao động
 • Điều tra tai nạn
 • Quản lý tài liệu an toàn môi trường trong nhà máy.
 • Viết báo cáo cho các cấp quản lý, cơ quan quản lý nhà nước.
 • Vật liệu nguy hiểm (HAZMAT)
 • Kiểm soát chất thải trong nhà máy: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại.
 • Sức khỏe nơi làm việc: môi trường làm việc, bệnh nghề nghiệp,
 • Nâng cao sức khỏe nơi làm việc,
 • Kế hoạch quản lý môi trường làm việc.
 • Phát triển văn hóa an toàn môi trường trong doanh nghiệp
 • PPE trang thiết bị bảo hộ lao động
 • Văn bản pháp luật về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop