nhiệt phân cao su thành dầu đốt

hongdai99-hanh87

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh chị em trên diễn đàn có ai biết về quy trình nhiệt phân cao su phế thải thành dầu đốt công nghiệp k?
Mình đang làm một ĐTM về vấn đề này nhưng không biết các tính.
1. Sử dụng bao nhiêu kg than để nhiệt phân được 01 kg cao su phê thải.
2. Nồng độ các SOx, NOx, CO và bụi có trong khí thải đốt than.
Rất mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ.
địa chỉ mail: hongdai99@yahoo.com
Thank's befor......
 
scroll-topTop