Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nhờ mọi người góp ý thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất đường mía

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Với mức độ ô nhiễm COD cao như vậy cần phải có công đoạn xử lý yếm khí bạn ạ.
Thường với nước thải sản xuất mía đường bên mình đưa ra các đơn vị công nghệ theo sơ đồ sau:
Nguồn thải → Tác rác, cặn → Bể điều hòa → Bể yếm khí (có sử dụng giá thể mang vi sinh) → Hiếu khí (công nghệ MBBR-Moving bed biofilm reactor) → lắng → khử trùng → thải ra môi trường.
Thông thường sau khi điều hòa, tác rác, cặn, lượng COD, BOD trong nguồn thải giảm từ 5 – 10%. Sau xử lý yếm khí BOD, COD giảm từ 70 – 80%, lượng COD, N va P còn lại được xử lý tại giai đoạn hiếu khí.
Nếu bên bạn có nhu cầu cụ thể bên mình có thể tư vấn, thiết kế cho bên bạn!
 
Top