Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nhờ mọi người hợp tác xử lý nước thải thuốc dưỡng cây (thuốc BVTV) tại Long An.

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình có một công trình xử lý nước thải rửa chai lọ thuốc dưỡng cây (một loại của nhóm thuốc BVTV).
Công suất: 10 m3/ngđ
Địa điểm: Long An
Chưa làm cái loại này bao giờ nên anh em nào đủ khả năng tham gia thì anh em cùng hợp tác nhé.

pm: Mr Hải 0973 550 155
 
Top