Nhờ tìm giúp ĐTM mẫu

vydoanh1026

Hạt giống tốt
Bài viết
1
G

giang_2u

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn nào có tài liệu này kg cho mình tham khảo với!
Đang làm luận văn mà "lí bí" quá...:(
"đề tài “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với đồ án quy hoạch xây dựng” do TS.Nguyễn Trọng Phượng và TS. Cù Huy Đấu thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài"

Thư từ xin gửi về địa chỉ giang_2u@yahoo.com
Cám ơn các bạn nhiều!!!
 
scroll-topTop