Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nhờ tìm giúp ĐTM mẫu

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
@@ hic ! ra trường 5 năm ko làm bên mảng môi trường mà làm bên QHSDĐ, h có dự án viết DTM đánh giá việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Rừng phòng hộ sang làm đường tránh ngập của thủy điện ! ai có dtm mẫu nào liên quan đến việc chuyển đổi mục đích rừng phòng hộ ko ! giúp mình với chứ ko bik làm sao hết :D không biết đánh giá kiểu gì !!!
email: mitomchuacay@gmail.com ^^!
 

tulip

New Member
Top