NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA DA DO TIẾP XÚC VỚI HÓA CHẤT

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiếp xúc qua da với hóa chất tại nơi làm việc là vấn đề rất quan trong tại Hoa Kỳ.
Hơn 13 triệu lao động phải làm việc tiếp xúc với hóa chất. Rối loạn về da do hóa chất là một trong những báo cáo thường xuyên về bệnh nghề nghiệp. Hàng năm, tại Hoa Kỳ chi phí cho bệnh này ước tính hàng tỷ đô la. Trong khi tỷ lệ các bệnh nghề nghiệp có xu hướng giảm thì tỷ lệ bệnh có liên quan đến da lại tăng lên.
Bệnh về da do ảnh hưởng của hóa chất có thể phòng tránh và không phải trả giá nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách.

-Cuốn tài liệu hữu ích dày 28 trang về Ảnh hưởng của da do hóa chất - Tài liệu dành cho các chuyên gia AT-VSLĐ và NSDLĐ
- Tài liệu Ảnh hưởng của da do hóa chất - Những điều mà người lao động nên biết, dày 24 trang dành cho người lao động
 

Đính kèm

  • 2011-199.pdf
    1.7 MB · Lượt xem: 1,493
  • 2011-200.pdf
    1.6 MB · Lượt xem: 1,126
scroll-topTop