Ứng dụng Gom Rác GRAC

Những cải tiến mới trong năm 2012 bởi YMT

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Những cải tiến mới trong năm 2012 bởi YMT

  1. Tổ chức offline thường xuyên hơn tại 3 miền
  2. Tổ chức các buổi huấn luyện và nói chuyện với các chuyên đề môi trường, ISO, HSE, xử lý nước,...
  3. Tổ chức hướng nghiệp Yêu Môi Trường
  4. Cải tiến giao diện YMT
  5. .........
Căn cứ dựa vào các góp ý của thành viên trong link sau: http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?17038
 
Top