Những chuẩn bị trước khi công bố chính thức cuộc thi

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sau đây là những chuẩn bị của ban tổ chức trước khi công bố chính thức CUỘC THI HÙNG BIỆN - SỨ GIẢ MÔI TRƯỜNG


  1. Về ban tổ chức: các bạn học kinh tế làm phần marketing, xin tài trợ
  2. Đề án cuộc thi hùng biện dự kiến sẽ được đưa cho 3 trường phê duyệt: ĐH Nông Lâm - ĐH Công Nghiệp - ĐH Văn Lang. Vì đây sẽ là cuộc thi liên kết giữa 3 câu lạc bộ trong Liên Hiệp ( có con dấu hẳn hoi). Có thể sẽ mời thêm đơn vị bảo trợ.
  3. Trang thiết bị chuẩn bị tối thiểu gồm có: 5 máy chụp hình và 3 laptop để chiếu slide, quay phim toàn bộ nội dung hùng biện của các thí sinh. Nếu tiền tài trợ được thông qua thì sẽ thuê thêm 1 camera hẳn hoi :50:
  4. Ban giám khảo đang trả lời: bao gồm BGK môi trường và không phải môi trường để tạo sự khách quan cho tất cả các bạn.
  5. Quan trọng nhất là sự hoàn thiện của đề án " cuộc thi hùng biện - sứ giả môi trường" và hậu cuộc thi.
Rất mong có sự tham gia của các bạn
 
scroll-topTop