Những dự án phải đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc sở tài nguyên môi trường

caovankhoi

Mầm xanh
Bài viết
8
Nơi ở
Lâm Đồng
Website
hethongxulynuocthai.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Theo thông tư hướng dẫn 27/2015/TT-BTNMT, thì những dự án có quy mô và công suất sau sẽ phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của sở tài nguyên môi trường.
1.
Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên
Quy mô: Tất cả
2.
Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý
Quy mô: Tất cả
3.
Dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa; khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh;
Quy mô: Tất cả đối với dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa; khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh;
Dự án làm mất rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; chuyển đổi mục đích đất trồng lúa
Quy mô:
Tất cả các đối tượng dưới 5 ha đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
Từ 01 ha đến dưới 10 ha đối với rừng tự nhiên;
Từ 10 ha đến dưới 50 ha đối với các loại rừng khác;
Từ 01 ha đến dưới 5 ha đối với đất trồng lúa chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp
4.
Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác
Quy mô:
Dưới 50 giường bệnh
5.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất clinker
Quy mô:Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất clinker công suất dưới 500.000 tấn clinker/năm
6.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất tấm lợp fibro xi măng
Quy mô:Dưới 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm
7.
Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển
Quy mô:Tất cả các dự án xây dựng cảng tiếp nhận tàu trọng tải dưới 1.000 DWT
8.
Dự án xây dựng nhà máy thủy điện
Quy mô:Tất cả các dự án xây dựng hồ chứa có dung tích dưới 100.000 m³ nước hoặc công suất dưới 10 MW
9.
Dự án xây dựng công trình hồ chứa nước
Quy mô:Tất cả các dự án có dung tích hồ chứa dưới 100.000 m³ nước
10.
Dự án khai thác cát hoặc nạo vét lòng sông, cửa biển
Quy mô:Công suất dưới 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm
11.
Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng các chất độc hại, hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp)
Quy mô:Tất cả đối với dự án có khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) dưới 50.000 m³ nguyên khai/năm hoặc có tổng khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) dưới 1.000.000 m³ nguyên khối
12.
Dự án chế biến khoáng sản rắn không sử dụng các chất độc hại, hóa chất
Quy mô:Công suất dưới 50.000 m³ sản phẩm/năm
13.
Dự án tuyến, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ
Quy mô:Tất cả các dự án có công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm
14.
Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý, chôn lấp hoặc tiêu hủy chất thải rắn thông thường
Quy mô:Tất cả các dự án có công suất từ 05 đến dưới 10 tấn chất thải rắn thông thường/ngày
15.

Dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Quy mô:Tất cả đối với dự án sử dụng nguyên liệu không phải là phế liệu có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm
16.
Dự án xây dựng cơ sở cán thép
Quy mô:Tất cả đối với dự án sử dụng nguyên liệu không phải là phế liệu có công suất dưới 2.000 tấn sản phẩm/năm
17.
Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy
Quy mô:Tất cả đối với tàu có trọng tải dưới 1.000 DWT
18.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp xe máy, ô tô
Quy mô:Tất cả đối với dự án có công suất dưới 5.000 xe máy/năm hoặc dưới 500 ô tô/năm
19.
Dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ
Quy mô:Tất cả những dự án có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm
20.
Dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại
Quy mô:Tất cả đối với dự án có công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm
21.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép
Quy mô:Tất cả các dự án có công suất dưới 100.000 m2/năm
22.
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh
Quy mô:Công suất dưới 10.000 sản phẩm/năm
23.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường
Quy mô:Công suất dưới 10.000 tấn đường/năm
24.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt
Quy mô:Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm
25.
Dự án xây dựng cơ sở chế biến bột cá
Quy mô:Công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm
26.
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học
Quy mô:Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm
27.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y
Quy mô:Dự án sản xuất dược phẩm, thuốc thú y không phải là vắc xin công suất dưới 50 tấn sản phẩm/năm
28.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm từ sơn, hóa chất, chất dẻo
Quy mô:Công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm
29.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia
Quy mô:Công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm
30.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô
Quy mô:Công suất dưới 300 tấn sản phẩm/năm
31.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì các tông từ bột giấy hoặc phế liệu
Quy mô:Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm
32.
Dự án chế biến cao su, mủ cao su
Quy mô:Công suất từ 500 đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm
33.
Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin
Quy mô:Công suất dưới 50.000 KWh/năm hoặc dưới 100 tấn sản phẩm/năm
34.
Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án thứ tự từ 1 đến 33 Phụ lục này
Quy mô:Tất cả


0917 982 786​
 
scroll-topTop