Những loại giấy phép hóa chất ?

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Những loại giấy phép hóa chất:
1.Hóa chất phải khai báo tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương
The chemicals subjects to compulsory declaration to MIT.
2.Sản xuất -Kinh Doanh có điều kiện phải xin giấy chứng nhận tại Sở Công Thương
The chemicals subjects to conditional production & trading and to obtain the certificate from MTT
3. Hạn chế Sản xuất -kinh doanh phải xin giấy phép tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương/ The chemicals subjects to permits from Vietnam Chemicals Agency
4. Hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc tự làm/
Toxic chemicals subject to have the toxic chemical purchase control sheet which is done by each company
5. Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương/
The chemicals are subject to prevention plan, chemical incident prevention at the Vietnam Chemicals Agency of MIT
6. Xây dựng Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất xin xácnhận tại Sở Công Thương /
The chemicals are subject to prevention plan, chemical incident prevention at the Vietnam Chemicals Agency of Department of Industry & Trad
7.Tiền chất ma túy phải xin giấy phép tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương /
Drug precursors subject to obtian the permits from Vietnam Chemical Agency, MIT
8. Hóa chất thuộc công ước cấm vũ khí hóa học, xin giấy phép tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương /
The chemicals under Chemical Weapons Convention subject to permits from Vietnam Chemical Agency, MIT
9. Tiền chất thuốc nổ phải xin giấy phép tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương / Explosives precursors subject to permits from Vietnam Chemical Agency, MIT
10. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm được chia thành nhóm hàng khác nhau do các bộ có chức năng tương ứng quản lý.( bộ công an, bộ y tê, bộ khoa học công nghệ, Bộ tài nguyên môi trường)
11. Phiếu an toàn hóa chất tiếng việt theo mẫu phụ lục 17 thông tư 28/2010/TT-BCT.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

Phát_Tưvấn

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các loại Giấy phép khi kinh doanh hóa chất:
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất (phụ lục 1): Sở Công thương cấp phép, thời hạn 05 năm.
2. Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hạn chế (phụ lục 2): Cục Hóa chất cấp phép, thời hạn 03 năm.
3. Giấy phép kinh doanh hóa chất cấm: Thủ tướng cấp phép.
4. Giấy phép kinh doanh, nhập khẩu hóa chất thuộc danh mục tiền chất công nghiệp: Cục Hóa chất cấp phép. Tiền chất thuốc nổ rất khó làm hồ sơ xin phép.
Các loại Giấy xác nhận khi kinh doanh hóa chất:
1. Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất: Sở Công thương thẩm định và cấp giấy.
2. Giấy xác nhận Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất: cụ hóa chất thẩm định và phê duyệt, Giấy xác nhận KH do Thứ trưởng Bộ Công thương ký.
3. Giấy xác nhận khai báo hóa hóa chất: do Cục Hóa chất (phía bắc) và văn phòng phía nam cấp.
Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho xe tải:
1. Giấy phép do cảnh sát PCCC cấp phép (nhóm cháy nổ...)
2. Giấy phép do Sở KH-CN cấp phép (nhóm oxi hóa, ăn mòn...)
3. Giấy phép do Tổng cục Môi trường cấp phép (nhóm độc)

Doanh nghiệp và các bạn cần tư vấn cụ thể và trực tiếp vui lòng gọi cho Phát - 0908.548.560, 0909.114.881.
Thân chào.
 
scroll-topTop