Những ngày kỉ niệm môi trường đáng nhớ ^^

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

ngoctien510

Mầm xanh
Bài viết
25
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 02/2: Ngày Đất ngập nước

Ngày 14/3: Ngày quốc tế hành động bảo vệ các dòng sông

Ngày 21/3: Ngày bảo vệ rừng thế giới

Ngày 22/3: Ngày Nước Thế giới
"Nước và An ninh lương thực"


Thứ bảy cuối cùng của Tháng 3 hàng năm: Giờ trái đất
" Tôi và bạn hãy cùng hành động"

Ngày 22/4: Ngày Trái Đất

Ngày 22/5: Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới
" Đa dạng sinh học Biển"

Ngày 05/6: Ngày Môi trường Thế giới
" Kinh tế Xanh: bao gồm tất cả chúng ta?"


Ngày 06/6: Ngày Đại dương Thế giới


Ngày 17/6: Ngày thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán


Ngày 11/7: Ngày Dân số Thế giới


Ngày 16/9: Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozon


Ngày 28/9: Ngày Người tiêu dùng xanh

Cuối tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm: chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

Ngày 02/10: Ngày Quốc tế về Giảm thiểu thảm họa thiên nhiên


1-7/10: Tuần lễ Bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới


Ngày 04/10: Ngày động vật thế giới

Ngày 24/10: Ngày hành động vì biến đổi khí hậu quốc tế

Ngày 29/12: Ngày Đa dạng Sinh học Việt Nam
 
scroll-topTop