Ứng dụng Gom Rác GRAC

NỐI BÀN TAY SINH THÁI CÙNG THẾ HẾ XANH

lesonmt

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM:“KẾT NỐI BÀN TAY SINH THÁI CÙNG THẾ HẾ XANH”​
Sự kiện khởi động cho chiến dịch chào đón 1000 năm Thăng Long và Ngày quốc tế hành động vì khí hậu - phong trào 350 10/10/2010


Thế Hệ Xanh, dưới sự thúc đẩy của Tổ chức Live & Learn, cùng hợp tác với Hội đồng Anh và sự bảo trợ của Tổng cục môi trường, trân trọng mời bạn tham dự buổi toạ đàm và sự kiện khởi động cho chiến dịch:

“KẾT NỐI BÀN TAY SINH THÁI CÙNG THẾ HỆ XANH”

Buổi tọa đàm này nhằm tạo một không gian mở để mọi người cùng chia sẻ Hiểu biết về chủ đề Năm 2010 – Năm quốc tế đa dạng sinh học và đặc biệt để khởi động và thúc đẩy các kế hoạch và cam kết Hành động cho chiến dịch chào đón 1000 năm Thăng Long và Ngày quốc tế hành động vì khí hậu - phong trào 350 10/10/2010. Chiến dịch “Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh” bắt đầu từ ngày 6/6/2010 cho đến 12/12/2010 nhằm kết nối và hỗ trợ giới trẻ Việt Nam xây dựng các hành động chống lại sự biến đổi khí hậu.

Chủ đề: Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh
Ai tham dự: Khách mời từ Tổng cục môi trường
Đại diện các nhóm, câu lạc bộ, các chương trình tình nguyện và trường học
Và những người có say mê hiểu và hành động vì môi trường

Tại sao:
o Để chia sẻ Hiểu biết về chủ đề Biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học
o Để khởi động Chiến dịch “Kết nối bàn tay sinh thái cùngThế Hệ Xanh” với các Hành động và sáng kiến hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Ngày quốc tế hành động vì khí hậu – Phong trào 350


Khi nào: 8.00 – 12.00 ngày 06 tháng 06 năm 2010 (dành cho tất cả đại biểu tham gia)
12:00 – 17.00 ngày 06 tháng 06 năm 2010 (dành cho các sứ giả xanh và đại diện CLB môi trường, trường học)

Thế Hệ Xanh mong muốn sự tham gia tích cực của bạn, và hi vọng chúng ta có thể đem nhiệt huyết và ý tưởng của mình để hành động chống lại biến đổi khí hậu, đặc biệt là cho năm 2010! Và chúng tối xin chào đón tất cả các cá nhân và tổ chức mong muốn trở thành người bạn và đối tác của Thế Hệ Xanh trong chiến dịch sắp tới.

Thay mặt ban tổ chức,


Thế Hệ Xanh (Green Generation)​

NỘI DUNG BUỔI TỌA ĐÀM​

.
I. MỤC TIÊU CỦA BUỔI TỌA ĐÀM
 Chia sẻ Hiểu biết về chủ đề năm 2010 - đa dạng sinh học, đặc biệt với các thách thức ở Việt Nam
 Thảo luận các ý tưởng và kế hoạch Hành động của các Sứ giả xanh, đại diện các nhóm tình nguyện, câu lạc bộ và trường đại học có quan tâm đến môi trường để khởi động chiến dịch “Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh”. Chiến dịch sẽ hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Ngày quốc tế hành động vì khí hậu - phong trào 350 10/10/2010

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Đại diện các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia môi trường, nhà báo,…
Các nhóm tình nguyện, các sứ giả xanh
Tổng số đại biểu tham gia: Tối đa 100 người. Đối với phần 2, nhóm thanh niên không quá 50 người (chỉ hỗ trợ ăn trưa cho các đại biểu thanh niên)

III. LỊCH TRÌNH
PHẦN MỘT (dành cho tất cả đại biểu tham gia)
8.00 – 8.30 Đăng ký
8.30 – 9.00 Khai mạc và giới thiệu sự kiện
9.00 – 10.30 Giới thiệu về chủ đề Đa dạng sinh học. Chiếu phim
10.30 – 10.45 Giải lao
10.45 – 11.30 Giao lưu giữa khách mời và đại biểu tham dự
PHẦN HAI (dành cho các sứ giả xanh, đại diến các nhóm, câu lạc bộ và trường học có quan tâm đến môi trường)
12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa
13.30 – 14.30 Đưa ra các ý tưởng hoạt động
14.30 – 16.30 Lên khung kế hoạch hoat động và cam kết hành động
 

Chủ đề mới

Top