Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nơi đào tạo và cấp chứng chỉ phân tích

lynhxinh

New Member
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thanks bạn nhiều
Nhưng mình muốn hỏi nơi đào tạo cấp chứng chỉ cán bộ phòng thí nghiệm hóa môi trường đất nước cơ.
Còn bên Viện bạn nói họ đào tạo về cán bộ phân tích kết cấu vật liệu xây dựng.
Tiếc ghê, họ không đào tạo về hóa môi trường.

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng,

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04 – 7561359, 04 - 7561360; 0913082553;

Fax: 04- 8361197
 
#7
Top