NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VỀ AN TOÀN

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
272
Nơi ở
Quãng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi các HSE member, thời gian gần đây có rất nhiều thành viên đang loay hay trong việc lập "NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VỀ AN TOÀN" . Hiện tại chúng ta đã có tài liệu tham khảo về " QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO" . Và qua đó, chúng ta phải làm thế nào để có được một" BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VỀ AN TOÀN". Hôm nay mình xin cập nhật đến các HSE member một thông tư mới " Thông tư 13/2018/TT-BCT : QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, hiệu lực từ ngày 01/07/2018 ". Đính kèm theo thông tư là Phục lục V : NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VỀ AN TOÀN, trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ. Dựa vào nội dung của Phục lục V này, chúng ta sẽ tham khảo và vận dụng linh hoạt sao cho phù hợp với đặc thù của đơn vị mình công tác. Hi vọng là các HSE member có thêm tài liệu bổ ích để hoàn thành công việc.
 

Đính kèm

scroll-topTop