Nội dung chính tổ chức 1 sự kiện

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1: PHẦN VIỆC CỦA KHÁCH HÀNG

Công tác chuẩn bị rất quan trọng, sẽ quyết định chính sự thành công của sự kiện, nội dung chuẩn bị bao gồm:

* Xác định ngày giờ dự định, địa điểm tổ chức sự kiện.

* Xác định thành phần tham dự Sự kiện: Quan chức, lãnh đạo, cấp trên ( Khách VIP), khách mời ( Đại biểu ) về số lượng để chuẩn bị việc xắp xếp chỗ ngồi, số lượng giấy mời, Thời gian mời, Xác nhận của đại biểu mời ( Nếu có )

* Quyết định kinh phí và quy mô của Sự Kiện

* Các hình thức tuyên truyền quảng bá kết hợp: Phát Cataloge, Xây dựng phòng tham quan, triển lãm...

* Sự tham gia của các cơ quan thông tin: Truyền hình, Báo chí...


Thống nhất và yêu cầu các công việc, hạng mục thiết kế, trang trí, dàn dựng phục vụ sự kiện.


2: PHẦN VIỆC CỦA SUPLIES


2.1 Trên cơ sở các thông tin cần thiết, khảo sát địa điểm, thực tế sẽ lập:


· Thiết kế tổng thể và chi tiết:

+ Thiết kế mặt bằng và phối cảnh toàn khu.

+ Thiết kế chi tiết toàn khu vực: Cổng chào đón khách, Khu Lễ tân đón khách, Khu vực sân khấu, Phông chính, chỗ ngồi họp lễ, khu vực khởi công/Khai trương, Khu vực tiệc chiêu đãi,...

· Lập dự toán các hạng mục dàn dựng theo maket trình bày ( Chúng tôi sẽ đưa ra bản thiết kế trương trình các hạng mục chi tiết cho một sự kiện, trên cơ sở đó Quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn)

· Lập tiến độ công việc triển khai sự kiện.

· Lập chương trình cụ thể cho sự kiện.


2.2 Tổ chức và thực hiện


· Trên cơ sở Thiết kế tổng thể và chi tiết, Hạng mục công việc được duyệt, cũng như các sửa đổi phù hợp từ khách hàng,tổ chức thi công dàn dựng .

· Tùy thuộc vào địa hình, thời tiết và quy mô của sự kiện, trước từ 2 đến 6 ngày, nhận bàn giao mặt bằng, dàn dựng thi công theo Maket và các hạng mục được duyệt.

· Trước ½ đến 01 ngày diễn ra sự kiện nên trang trí dàn dựng chạy thử chương trình.


2.3 Bảo vệ - An Toàn - Vệ Sinh


· Cần bảo vệ an toàn trang trí dàn dựng, trang thiết bị cững như các vấn đề an ninh khác cho tới khi sự kiện hoàn thành

· Tối đa 2 ngày nên vệ sinh và bàn giao trả lại mặt bằng.sau khi sự kiện hoàn thành

Nguồn: http://f-event.com.vn
 
scroll-topTop