Nội dung huấn luyện kiểm tra kỹ thuật an toàn LPG

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công văn số 185/ATMT-CKAL ngày 12/3/2012 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương hướng dẫn một số vấn đề triển khai thực hiện Thông tư số 41/2011/TT - BCT có ghi rõ:
  • Giới thiệu văn bản pháp luật liên quan đến công tác giao nhận, xếp dỡ, vận chuyển, bày bán và tồn chứa LPG
  • Tính chất hóa lý và tính chất nguy hiểm cháy nổ của LPG
  • Cấu tạo, công dụng các thiết bị liên quan. Các yêu cầu an toàn LPG
  • Ứng phó và sử lý sự cố trong trường hợp khẩn cấp
  • Kiểm tra cuối khóa

Nội dung huấn luyện kiểm tra kỹ thuật an toàn LPG, huấn luyện lpg, đào tạo lpg, huấn luyện an toàn lpg, đào tạo an toàn LPG 
scroll-topTop