Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nồng độ độc tố trong không khí tiếp tục gia tăng

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường

Bụi hạt là chất gây ô nhiễm chính trong không khí.

Sáng 25.3, ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM cho biết - kết quả quan trắc nồng độ ô nhiễm không khí những tháng đầu năm 2008 cho thấy nồng độ bụi hạt là chất ô nhiễm chính vượt rất cao tiêu chuẩn cho phép cả ở khu vực ven đường và khu dân cư.

Nồng độ NO2, benzen và toluen (ba chất có nhiều tác nhân gây bệnh ung thư và đường hô hấp) cũng cao vượt tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt là ô nhiễm toluen có khuynh hướng gia tăng nhanh.

Sự gia tăng các công trình xây dựng, sự bùng phát các phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe gắn máy và chất lượng xăng dầu không đảm bảo là nguyên nhân gây ra tình tạng ô nhiễm không khí gia tăng trong thời gian qua.

Được biết, TPHCM còn có các chương trình nghiên cứu ảnh hưởng của không khí tác động đến đời sống dân cư sẽ được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á và Viện Nghiên cứu sức khỏe của Mỹ với tổng kinh phí lên đến 800.000USD.
(Theo SGGP)​
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
TPHCM còn có các chương trình nghiên cứu ảnh hưởng của không khí tác động đến đời sống dân cư sẽ được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á và Viện Nghiên cứu sức khỏe của Mỹ với tổng kinh phí lên đến 800.000USD.

Có được sử dụng vào đúng việc hay không hay chỉ làm rối thêm thôi
 
Top