Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

NOS20 là gì?

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong sách xử lý nước thải đô thị và công nghiệp của Thầy Lâm Minh Triết, thấy có ghi NOS20, vậy nó là gì, ý nghĩa ra sao, bà con giúp với:08:
Ấy là do mấy ông VN mình chế ra đó, nó chính là NOS là viết tắt của nhu cầu oxy sinh hóa tức là BOD đó, đúng là rắc rối:whistling:
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NOS20

Trong sách xử lý nước thải đô thị và công nghiệp của Thầy Lâm Minh Triết, thấy có ghi NOS20, vậy nó là gì, ý nghĩa ra sao, bà con giúp với:08:
NOS20 tương đương với BOD5-20 (BOD ở 20 độ C và 5 ngày) đó bạn.
Cái này hồi trước tui cũng thắc mắc giống bạn nhưng sau này đọc sách thì biết rồi.
 
Sửa lần cuối:
#6
Top