Nước cấp lò hơi

saovietxulynuoc

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các phương pháp xử lý nước nồi hơi như sau:
- Làm mềm nước: Tùy thuộc vào yêu cầu hàm lượng độ cứng cần đạt
- Sử dụng dây chuyền lọc nước RO: Yêu cầu chất lượng nước cao
- Sử dụng hạt nhựa trao đổi ion: hạt cation, hạt anion hoặc hạt mixbed
Ngoài ra còn xử lý nước cho hệ thống làm mát thiết bị
Chi tiết các bạn tham khảo tại: http://xulynuocsaoviet.com
 
scroll-topTop