Nước cấp lò hơi

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

saovietxulynuoc

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các phương pháp xử lý nước nồi hơi như sau:
- Làm mềm nước: Tùy thuộc vào yêu cầu hàm lượng độ cứng cần đạt
- Sử dụng dây chuyền lọc nước RO: Yêu cầu chất lượng nước cao
- Sử dụng hạt nhựa trao đổi ion: hạt cation, hạt anion hoặc hạt mixbed
Ngoài ra còn xử lý nước cho hệ thống làm mát thiết bị
Chi tiết các bạn tham khảo tại: http://xulynuocsaoviet.com
 
scroll-topTop