Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước cấp ô nhiễm chất hữu cơ

vipdk21

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn!

Bên mình đang sử dụng nước mặt để xử lý cho trạm cấp nước sinh hoạt
Thời gian gần đây, thượng nguồn bị ô nhiễm chất hữu cơ và chả xuống
Hiện tại chỉ số Pecmanganat đầu vào là 50
Sau khi quá trình lắng lọc khử trùng
Chỉ số Pecmanganat đầu vào là 12
Bên mình dùng KMnO4 để khử trùng
Có bạn nào biết cách xử lý ổn chỉ số này giảm xuống dưới 2 không
Trân trọng!
 
Top