Ứng dụng Gom Rác GRAC

nươc cap sinh hoat

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
anh chị cho em hỏi là nước cấp sinh hoạt thì em lưu những hồ sơ như: Hơp đồng cung câp nước, bảng phân tich chat lượng nuoc hàng tháng do cơ sở cung cấp nước cung cấp, văn bản pháp luật: QCVN 01:2009-BYT; vậy đã đủ chưa các anh chị !
chắc có thêm hóa đơn thanh toán tiền nước hàng tháng nữa chứ nhỉ
 
#11
Top