Ứng dụng Gom Rác GRAC

nước hồ màu đỏ tím ai biết xin chỉ giùm e nguyên nhân tại sao ? cám ơn mọi người ^^

Top