Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước mưa chảy tràn

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khi xây dựng dự án thì hai hệ thống thoát nước được quan tâm đến nhiều nhất là hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mưa. Vậy để thu gom nước mưa chảy tràn thường không được đề cập tới trong các báo cáo ĐTM nhỉ ? nếu không được thu gom thì sẽ chảy theo hệ thống thu gom nước thải, lại tốn thêm khoảng xử lý. AE có cao kiến gì không ?
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
đơn gì nữa? đúng là trong DTM của cty cũng k đề cập gi đên thu gom nước mưa. :). mình cú cho xây dựng và thu gom nước mưa riêng thôi. chứ minh ko gửi đơn từ gi đi đâu cả. thanh tra bộ, sở...về kiểm tra hỏi hệ thống thoát nước chung hay riêng thi trl là riêng. sau ko thấy họ nói gi nữa :)
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
đơn gì nữa? đúng là trong DTM của cty cũng k đề cập gi đên thu gom nước mưa. :). mình cú cho xây dựng và thu gom nước mưa riêng thôi. chứ minh ko gửi đơn từ gi đi đâu cả. thanh tra bộ, sở...về kiểm tra hỏi hệ thống thoát nước chung hay riêng thi trl là riêng. sau ko thấy họ nói gi nữa :)
miễn sao k làm thay đổi quy mô, công suất, sơ đồ công nghệ là được bạn nhỉ ?
 
#6

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khi xây dựng dự án thì hai hệ thống thoát nước được quan tâm đến nhiều nhất là hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mưa. Vậy để thu gom nước mưa chảy tràn thường không được đề cập tới trong các báo cáo ĐTM nhỉ ? nếu không được thu gom thì sẽ chảy theo hệ thống thu gom nước thải, lại tốn thêm khoảng xử lý. AE có cao kiến gì không ?
Nước mưa chảy tràn để thu gom nước mưa đấy thôi bạn. Đã quá rõ ràng rồi mà
 
#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước mưa chảy tràn để thu gom nước mưa đấy thôi bạn. Đã quá rõ ràng rồi mà
chổ có công trình thì thiết kế hệ thống thu gom được, còn chổ không có công trình thì gọi là nước mưa chảy tràn, nếu chảy tràn thì nó sẽ theo rãnh của hệ thống xử lý nước thải thui bạn. Mình hỏi là hỏi để tách hai cái đó ra á .
 

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#13
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
chổ có công trình thì thiết kế hệ thống thu gom được, còn chổ không có công trình thì gọi là nước mưa chảy tràn, nếu chảy tràn thì nó sẽ theo rãnh của hệ thống xử lý nước thải thui bạn. Mình hỏi là hỏi để tách hai cái đó ra á .
Hình như có sự nhầm lẫn. Nước mưa nhiễm bẩn mới phải qua hệ thống nước thải
 
#15
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
ĐỌC KỸ NGHỊ ĐỊNH ĐI MẤY BẠN, VIỆC ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI CÓ TÍNH CHẤT GÂY ẢNH HƯỞNG, TÁC ĐỘNG XẤU TỚI MÔI TRƯỜNG THÌ PHẢI XIN Ý KIẾN VÀ XIN PHÉP CƠ QUAN PHÊ DUYỆT ĐTM. BỘ TNMT KHÔNG CHỈ THẨM ĐỊNH ĐTM KHÔNG THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CHI TIẾT NÊN VIỆC NÀY CỨ LÀM MIỄN SAO PHÙ HỢP VỚI ĐTM LÀ ĐƯỢC. THEO BẠN THÌ NƯỚC MƯA KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP THU GOM THÌ CÓ NGHĨA LÀ CHO CHẢY TRÀN. THAY VÌ THU GÒM THOÁT THEO MƯƠNG THOÁT NƯỚC THÌ TA CHO CHẢY TRÀN THOÁT NƯỚC TRÊN BỀ MẶT.
 

Chủ đề mới

Top