Nước rỉ rác và giáo trình xử lý nước thải

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số tài liệu về xử lý nước rò rỉ bãi rác:


1. Ebook về tìm hiểu công nghệ xử lý nước rò rỉ từ bãi rác Khánh Sơn:

http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/sv2008-tb11/4.mi-.pdf

2. Bài báo về vấn đề xử lý nước rò rỉ từ bãi rác:

http://203.162.12.202/thongtinmt/noi...bk_27_8_03.htm
http://irv.moi.gov.vn/socuoithang/va...7/3/16764.ttvn

3. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc1.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc2.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc3.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc4.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc5.pdf
__________________



GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI​



Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
*
Chương 2.1: Song chắn rác, bể lắng & bể điều hoà
*
Chương 2.2: Thiết bị tuyển nổi & lọc
*
Chương 2.3: Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ, RO & trao đổi ion


Giáo trình: Xử lý nước thải
Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ
Biên soạn: Lê Anh Tuấn

* Chương 1: Khái quát về công nghệ xử lý nước thải
* Chương 2: Xác định khối lượng và thành phần nước thải
* Chương 3: Công trình xử lý nước thải bằng cơ học
* Chương 4: Công trình làm sạch nước dưới đất
* Chương 5: Tổ hợp công trình xử lý nước thải
Download tại đây
 

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số tài liệu về xử lý nước rò rỉ bãi rác:


1. Ebook về tìm hiểu công nghệ xử lý nước rò rỉ từ bãi rác Khánh Sơn:

http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/sv2008-tb11/4.mi-.pdf

2. Bài báo về vấn đề xử lý nước rò rỉ từ bãi rác:

http://203.162.12.202/thongtinmt/noi...bk_27_8_03.htm
http://irv.moi.gov.vn/socuoithang/va...7/3/16764.ttvn

3. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc1.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc2.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc3.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc4.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc5.pdf
__________________



GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI​



Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
*
Chương 2.1: Song chắn rác, bể lắng & bể điều hoà
*
Chương 2.2: Thiết bị tuyển nổi & lọc
*
Chương 2.3: Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ, RO & trao đổi ion


Giáo trình: Xử lý nước thải
Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ
Biên soạn: Lê Anh Tuấn

* Chương 1: Khái quát về công nghệ xử lý nước thải
* Chương 2: Xác định khối lượng và thành phần nước thải
* Chương 3: Công trình xử lý nước thải bằng cơ học
* Chương 4: Công trình làm sạch nước dưới đất
* Chương 5: Tổ hợp công trình xử lý nước thải
Download tại đây

Một số links trên đã bị lỗi rồi, chỉnh lại đi bạn ơi
 
scroll-topTop