Nước rỉ rác và giáo trình xử lý nước thải

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số tài liệu về xử lý nước rò rỉ bãi rác:


1. Ebook về tìm hiểu công nghệ xử lý nước rò rỉ từ bãi rác Khánh Sơn:

http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/sv2008-tb11/4.mi-.pdf

2. Bài báo về vấn đề xử lý nước rò rỉ từ bãi rác:

http://203.162.12.202/thongtinmt/noi...bk_27_8_03.htm
http://irv.moi.gov.vn/socuoithang/va...7/3/16764.ttvn

3. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc1.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc2.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc3.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc4.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc5.pdf
__________________GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI​Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
*
Chương 2.1: Song chắn rác, bể lắng & bể điều hoà
*
Chương 2.2: Thiết bị tuyển nổi & lọc
*
Chương 2.3: Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ, RO & trao đổi ion


Giáo trình: Xử lý nước thải
Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ
Biên soạn: Lê Anh Tuấn

* Chương 1: Khái quát về công nghệ xử lý nước thải
* Chương 2: Xác định khối lượng và thành phần nước thải
* Chương 3: Công trình xử lý nước thải bằng cơ học
* Chương 4: Công trình làm sạch nước dưới đất
* Chương 5: Tổ hợp công trình xử lý nước thải
Download tại đây
 

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số tài liệu về xử lý nước rò rỉ bãi rác:


1. Ebook về tìm hiểu công nghệ xử lý nước rò rỉ từ bãi rác Khánh Sơn:

http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/sv2008-tb11/4.mi-.pdf

2. Bài báo về vấn đề xử lý nước rò rỉ từ bãi rác:

http://203.162.12.202/thongtinmt/noi...bk_27_8_03.htm
http://irv.moi.gov.vn/socuoithang/va...7/3/16764.ttvn

3. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc1.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc2.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc3.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc4.pdf
http://www.nguyen-family.ws/tuan/pdf/WWWc5.pdf
__________________GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI​Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
*
Chương 2.1: Song chắn rác, bể lắng & bể điều hoà
*
Chương 2.2: Thiết bị tuyển nổi & lọc
*
Chương 2.3: Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ, RO & trao đổi ion


Giáo trình: Xử lý nước thải
Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ
Biên soạn: Lê Anh Tuấn

* Chương 1: Khái quát về công nghệ xử lý nước thải
* Chương 2: Xác định khối lượng và thành phần nước thải
* Chương 3: Công trình xử lý nước thải bằng cơ học
* Chương 4: Công trình làm sạch nước dưới đất
* Chương 5: Tổ hợp công trình xử lý nước thải
Download tại đây


Một số links trên đã bị lỗi rồi, chỉnh lại đi bạn ơi
 
scroll-topTop