nước thải công nghiệp

nga1clg

Cỏ 3 lá
Bài viết
45
Nơi ở
bac giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mnh đang cần tìm khái niệm chính xác về nước thải công nghiệp. theo QCVN40:2011 có nói là nước thải phát sinh từ quá trình công nghiệp của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp. vậy mình muốn hỏi nước thải sinh hoạt của công nhân trong"nhà máy sản xuất đó"có phải là nước thải công nghiệp không? bạn nào có thấy văn bản nào quy định cụ thể hơn về nước thải công nghiệp, xin cho chỉ giáo! mình cám ơn!
 

GIAP THACH

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước thải sinh hoạt của tất cả công nhân viên làm việc trong nhà máy đều là nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT, xử lý thông qua bể tự hoại. Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải của công ty thu gom luôn nước thải sinh hoạt để xử lý trong cùng một hệ thống thì đều quy về nước thải công nghiệp, xử lý đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT, đấu nối ra cống thoát nước của KCN.
 
scroll-topTop