Nước thải làm mát nên đưa vào cống thoát nước

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước thải làm mát nên đưa vào cống thoát nước mưa hay nước thải.
Nếu đưa vào cống thoát nước thải thì sẽ gây pha loãng nồng độ nước thải chung trong hệ thống.
Và dạng nước làm mát khi thải ra khi nào mới quy ước là nước thải và khi nào quy ước là nước sạch.
Ai có kinh nghiệm thì share với nhé :007:
 

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước thải làm mát nên đưa vào cống thoát nước mưa hay nước thải.
Nếu đưa vào cống thoát nước thải thì sẽ gây pha loãng nồng độ nước thải chung trong hệ thống.
Và dạng nước làm mát khi thải ra khi nào mới quy ước là nước thải và khi nào quy ước là nước sạch.
Ai có kinh nghiệm thì share với nhé :007:

Nước làm mát thường chỉ xả đáy khi TDS đã cao và khi làm vệ sinh, nếu thải vào hệ thống nước thải thì nên thải vào giai đoạn cuối nguồn ra để pha loãng. Thải ở đầu hệ thống thì quá tải .

Nước làm mát bị ô nhiễm ở một số chỉ tiêu như: chất ức chế vi sinh (độc sinh học), độ đục, kim loại nặng, ...

Mình cũng không biết vấn đề nước làm mát được qui định là nước sạch, chỉ biết là hiện nay trong các Báo cáo giám sát Môi trường theo mẫu của HEPZA đã bắt doanh nghiệp phải kê khai nước làm mát.
 
scroll-topTop