nước thải nhà hàng - khách sạn

khiemMT

Mầm xanh
Bài viết
17
Nơi ở
Tp.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hi bạn Truong Dung. Theo mình biết thì nước thải nhà hàng đặc tính như nước thải sinh hoạt.
- Mặt tốt là nước thải nhà hàng có nguồn dinh dưỡng tốt hơn nước thải sinh hoạt do đó nuôi cấy vi sinh dễ dàng hơn.
- Mặt xấu là nước thải nhà hàng chứa nhiều dầu mỡ làm ảnh hưởng tới quá trình oxy hóa, gây ức chế vi sinh dẫn tới xử lý ko hiệu quả nếu không có hệ thống tách dầu và xử lý dầu mỡ.
Nếu bạn cần thêm về giải pháp sinh học thì có thể trao đổi với mình qua email: trongkhiem@dathop.com.vn
 
scroll-topTop