Nước thải nhà máy sản xuất keo dán???

  • Thread starter chuotgao
  • Ngày gửi
1

11/9

Guest
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước thải nhà máy sản xuất keo dán

Bạn có thể gửi qui trình sản xuất bảng phân tích nguyên vật liệu đầu vào ko?
Phải coi chừng là cái nào phải xử lý nước thải, cái nào là xử lý chất thải nguy hại nhé.
Chất thải nguy hại thì phải đưa cho đơn vị thu gom chất thải nguy hại lấy và xử lý. Cái nào ô nhiễm vừa phải và hợp lý thì mới xem xét là dòng vào của hệ thống xử lý nước thải.
Nếu ko cẩn thận thì bọn vận hành nó cho cả đống các chất nguy hại xuống hệ thống là chết.
 

Snow_wolf

Active Member
#4
Sửa lần cuối:
#6
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công nghệ xử lý nước thải nhà máy sản xuất keo dán

1 công nghệ khả thi là : Xử lý bằng phương pháp sinh học với các công nghệ khác nhau như sau:

+ Công nghệ cơ bản: Sinh học kị khí (Anaerobic) --> Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Công nghệ mới: Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Thêm: Ngoài ra còn 1 số công nghệ khác cũng phát triển từ công nghệ 2 thí dụ như hệ (Anoxic -> Aerobic 1 -> Aerobic 2), ....

Công nghệ xử lý nước thải dạng này tập trung vào xử lý 2 dạng chất ô nhiễm chính đó là Nitơ và formaldedyde

Mình chưa kể đến các giai đoạn phụ trợ như lắng (clarification), lọc (filtration), khử trùng (disinfection)... Bởi sự có mặt của các công trình phụ thì phụ thuộc nhiều vào qui trình sản xuất cụ thể của nhà máy. Cái này bạn phải đi khảo sát thôi .


Một số link hi vọng có thể giúp ích cho bạn:


http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V73-41WBBF9-G&_user=10&_coverDate=02%2F28%2F2001&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=64062323ac5aa1dc3bc908733a0aab8d

http://www.environmental-engineering-group.com/ProcessAlternatives.htm

http://www.springerlink.com/content/n544045082671807/?p=5e82e6d2bfa6480f9639c34c4c77c4a9&pi=2

Sách: GARRIDO JM, MENDEZ R and LEMA JM (2000) - Treatment of wastewaters from a formaldehyde-urea adhesives factory (Water Sci.Technol. 42 293-300)
 
P

phungthithuy

Guest
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
he thong xu ly nuoc thai sau

1 công nghệ khả thi là : Xử lý bằng phương pháp sinh học với các công nghệ khác nhau như sau:

+ Công nghệ cơ bản: Sinh học kị khí (Anaerobic) --> Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Công nghệ mới: Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Thêm: Ngoài ra còn 1 số công nghệ khác cũng phát triển từ công nghệ 2 thí dụ như hệ (Anoxic -> Aerobic 1 -> Aerobic 2), ....

Công nghệ xử lý nước thải dạng này tập trung vào xử lý 2 dạng chất ô nhiễm chính đó là Nitơ và formaldedyde

Mình chưa kể đến các giai đoạn phụ trợ như lắng (clarification), lọc (filtration), khử trùng (disinfection)... Bởi sự có mặt của các công trình phụ thì phụ thuộc nhiều vào qui trình sản xuất cụ thể của nhà máy. Cái này bạn phải đi khảo sát thôi .


Một số link hi vọng có thể giúp ích cho bạn:


http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V73-41WBBF9-G&_user=10&_coverDate=02%2F28%2F2001&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=64062323ac5aa1dc3bc908733a0aab8d

http://www.environmental-engineering-group.com/ProcessAlternatives.htm

http://www.springerlink.com/content/n544045082671807/?p=5e82e6d2bfa6480f9639c34c4c77c4a9&pi=2

Sách: GARRIDO JM, MENDEZ R and LEMA JM (2000) - Treatment of wastewaters from a formaldehyde-urea adhesives factory (Water Sci.Technol. 42 293-300)
 
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước thải nhà máy sản xuất keo dán từ urea formaldehyde

Mình đang gặp chướng ngại trong việc xử lý nước thải sản xuất keo dán gỗ từ urea formaldehyde. COD sau xử lý quá cao = 6.000 mg/l và BOD5 = 2.800 mg/l. Ai biết cách xử lý giúp mình với. Cảm ơn nhiều lắm
Sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để xử lí nước thải này đi bạn:
Dùng Kị khí ==> Thiếu khí ==> Hiếu khí.

Chi tiết hóa công nghệ:
Điều hòa ==> UASB ==> Bể thiếu khí ==> Hiếu khí ==> Lắng 2 ==> khử trùng (nên có)


Công nghệ này là lấy từ Sách: GARRIDO JM, MENDEZ R and LEMA JM (2000) - Treatment of wastewaters from a formaldehyde-urea adhesives factory (Water Sci.Technol. 42 293-300)
 

ntt20

New Member
#13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Của mình là nhà máy sản xuất keo urea formaldehyde nên trong nước thải chỉ có keo, urea dư trong nước rửa các thiết bị thôi
_
Mình đang gặp chướng ngại trong việc xử lý nước thải sản xuất keo dán gỗ từ urea formaldehyde. COD sau xử lý quá cao = 6.000 mg/l và BOD5 = 2.800 mg/l. Ai biết cách xử lý giúp mình với. Cảm ơn nhiều lắm
- Nước thải này là thành phần chính trong sản xuất ván ép theo công thức của Trung Quốc hiện đang áp dụng tại Việt Nam cái khó của keo này là: sau 1 thời gian lắng lại tiếp tục phản ứng lần 2, có màu trắng đục và bền ko sử dụng phương pháp keo tụ thông thường dc( hôm trước mình đi thực tập công ty RuKy... ko nhớ kỹ quy trình nhưng nghe 1 thầy bên Đại Học Thủ Dầu Một thiết kế quy trình đó ok lắm chuẩn đầu ra loại A có X Kq và Kf nữa. Bạn lên hệ thầy đó xem thử nha.
 
Top