Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải nhà máy sản xuất keo dán???

  • Thread starter chuotgao
  • Ngày gửi
1

11/9

Guest
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải nhà máy sản xuất keo dán

Bạn có thể gửi qui trình sản xuất bảng phân tích nguyên vật liệu đầu vào ko?
Phải coi chừng là cái nào phải xử lý nước thải, cái nào là xử lý chất thải nguy hại nhé.
Chất thải nguy hại thì phải đưa cho đơn vị thu gom chất thải nguy hại lấy và xử lý. Cái nào ô nhiễm vừa phải và hợp lý thì mới xem xét là dòng vào của hệ thống xử lý nước thải.
Nếu ko cẩn thận thì bọn vận hành nó cho cả đống các chất nguy hại xuống hệ thống là chết.
 

Snow_wolf

Active Member
#4
Sửa lần cuối:
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải nhà máy sản xuất keo dán(Urea - formaldehyde)

Nếu bạn chỉ cần công nghệ chung chung thì để mình về kiếm lại để post cho.
Mình có mấy file nói sơ về công nghệ nói chung, nhưng mà chỉ là công nghệ chung thôi nha. Hơn nữa ko có số liệu nên chỉ có giá trị nghiên cứu, tham khảo thôi
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công nghệ xử lý nước thải nhà máy sản xuất keo dán

1 công nghệ khả thi là : Xử lý bằng phương pháp sinh học với các công nghệ khác nhau như sau:

+ Công nghệ cơ bản: Sinh học kị khí (Anaerobic) --> Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Công nghệ mới: Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Thêm: Ngoài ra còn 1 số công nghệ khác cũng phát triển từ công nghệ 2 thí dụ như hệ (Anoxic -> Aerobic 1 -> Aerobic 2), ....

Công nghệ xử lý nước thải dạng này tập trung vào xử lý 2 dạng chất ô nhiễm chính đó là Nitơ và formaldedyde

Mình chưa kể đến các giai đoạn phụ trợ như lắng (clarification), lọc (filtration), khử trùng (disinfection)... Bởi sự có mặt của các công trình phụ thì phụ thuộc nhiều vào qui trình sản xuất cụ thể của nhà máy. Cái này bạn phải đi khảo sát thôi .


Một số link hi vọng có thể giúp ích cho bạn:


http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V73-41WBBF9-G&_user=10&_coverDate=02%2F28%2F2001&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=64062323ac5aa1dc3bc908733a0aab8d

http://www.environmental-engineering-group.com/ProcessAlternatives.htm

http://www.springerlink.com/content/n544045082671807/?p=5e82e6d2bfa6480f9639c34c4c77c4a9&pi=2

Sách: GARRIDO JM, MENDEZ R and LEMA JM (2000) - Treatment of wastewaters from a formaldehyde-urea adhesives factory (Water Sci.Technol. 42 293-300)
 
P

phungthithuy

Guest
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
he thong xu ly nuoc thai sau

1 công nghệ khả thi là : Xử lý bằng phương pháp sinh học với các công nghệ khác nhau như sau:

+ Công nghệ cơ bản: Sinh học kị khí (Anaerobic) --> Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Công nghệ mới: Sinh học thiếu khí (Anoxic) --> Sinh học hiếu khí (Aerobic)

+ Thêm: Ngoài ra còn 1 số công nghệ khác cũng phát triển từ công nghệ 2 thí dụ như hệ (Anoxic -> Aerobic 1 -> Aerobic 2), ....

Công nghệ xử lý nước thải dạng này tập trung vào xử lý 2 dạng chất ô nhiễm chính đó là Nitơ và formaldedyde

Mình chưa kể đến các giai đoạn phụ trợ như lắng (clarification), lọc (filtration), khử trùng (disinfection)... Bởi sự có mặt của các công trình phụ thì phụ thuộc nhiều vào qui trình sản xuất cụ thể của nhà máy. Cái này bạn phải đi khảo sát thôi .


Một số link hi vọng có thể giúp ích cho bạn:


http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V73-41WBBF9-G&_user=10&_coverDate=02%2F28%2F2001&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=64062323ac5aa1dc3bc908733a0aab8d

http://www.environmental-engineering-group.com/ProcessAlternatives.htm

http://www.springerlink.com/content/n544045082671807/?p=5e82e6d2bfa6480f9639c34c4c77c4a9&pi=2

Sách: GARRIDO JM, MENDEZ R and LEMA JM (2000) - Treatment of wastewaters from a formaldehyde-urea adhesives factory (Water Sci.Technol. 42 293-300)
 
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải nhà máy sản xuất keo dán từ urea formaldehyde

Mình đang gặp chướng ngại trong việc xử lý nước thải sản xuất keo dán gỗ từ urea formaldehyde. COD sau xử lý quá cao = 6.000 mg/l và BOD5 = 2.800 mg/l. Ai biết cách xử lý giúp mình với. Cảm ơn nhiều lắm
Sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để xử lí nước thải này đi bạn:
Dùng Kị khí ==> Thiếu khí ==> Hiếu khí.

Chi tiết hóa công nghệ:
Điều hòa ==> UASB ==> Bể thiếu khí ==> Hiếu khí ==> Lắng 2 ==> khử trùng (nên có)


Công nghệ này là lấy từ Sách: GARRIDO JM, MENDEZ R and LEMA JM (2000) - Treatment of wastewaters from a formaldehyde-urea adhesives factory (Water Sci.Technol. 42 293-300)
 
Top