Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải nước thải nhà máy sản xuất thuốc nổ

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
E đang tìm hiểu về công nghệ xử lý nước thải của nhà máy sản xuất thuốc nổ có COD = 60000 mg/l BOD = 13000 mg/l phenol 2,38 mg/l với các kim loại nặng. E đã đề xuất công nghệ thế: Fenton --> Phản ứng với kết hợp lắng --> XL sinh học --> Lắng --> khử trùng. Mọi người xem hộ em công nghệ đc chưa ạ. Em cảm ơn!!
 
Top