Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải ở Đà Lạt

Snow_wolf

Active Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hì hì, ai cũng biết là thành phố du lịch nổi tiếng. Mà đã nổi tiếng ắt phải có nhiều người đến. Mà nhiều người đến tất phải thải ra nhiều ==> có nước thải nhiều.
Vậy vấn đề là: đối với cùng 1 loại nước thải giống nhau, thì một hệ thống xử lí ở TP.Đà Lạt và TP.HCM nó có gì khác nhau hay ko?
Liệu có thể áp dụng công nghệ, kích thước giống y chang như nhau hay ko?


:02: :02:
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tất nhiên, là ko thể giống nhau rồi. Bản thân 1 hệ thống xử lí nước thải là 1 hệ cực kì phức tạp với các mối quan hệ chồng chéo chỉ cần 1 yếu tố nhỏ thay đổi thì cả hệ thống xử lí nước thải cũng sẽ thay đổi theo.
Ở Đà Lạt có khí hâu lạnh nên trước tiên là thấy cái Aerotank là khác nhau rồi đó. Nhiệt độ thấp nên vi sinh sẽ hoạt động yếu hơn, do đó nếu tính toán thì phải chọn kích thước bể lớn hơn.
 
Top