Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải sản xuất Inox

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác.
hôm trước đi khao sát mấy cơ sở o khu Hoàng mai
có một cơ sở làm Inox
họ dùng H3PO4 để làm sang inox.
họ bảo những thứ này ko bao giờ đổ đi. có thể dung đến 5 năm.
ko rõ cái này có đúng ko nhỉ....
họ tráng qua 4-5 thúng với tỷ lệ axit giảm dần. cuối cùng trang qua nước giếng. nước tráng cuối cùng đổ ra môi trường. vậy có đảm bảo ko ???
Cơ sở san xuất

Nước thải cuối


Các thùng
 
Top