Nước thải sinh hoạt có được nhập chung với nước thải sản xuất?

vuongminhc3

Cỏ 4 lá
Bài viết
68
Nơi ở
Bình dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
được, nhưng bạn nên xem thử hiệu quả kih tế thề nào, nước thải sản xuất của bạn có cần xử lý hóa lý ko? nếu có, mà bạn cho thêm nước thải sinh hoạt vô (nuoc thai sinh hoạt ko cần hóa lý) thì làm tăng lưu lượng -> tăng hóa chất xử lý -> tăng giá thành xử lý. bình thường ng ta tách riêng, cho chung vào bể xử lý vi sinh thôi
 

thhenviro

Cây công nghiệp
Bài viết
212
Nơi ở
Go Vap dis, HCM city

congtythienson

Cây ăn trái
Bài viết
83
Nơi ở
Ha Noi
Website
locnuocthienson.com.vn
scroll-topTop