Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nước thải sinh hoạt khu ngoại thành

#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trên lý thuyết, thì thời gian trước nước thải khu vực ngoại thành có nồng độ/hàm lượng các chất ô nhiễm cao hơn so với nội thành. Bởi vì, sự kiểm soát và xử lý nước thải ở khu vực này chưa có hoặc có mà chưa tốt. Trong khi, khu vực nội thành được xử lý bởi hệ thống bể phốt nên nó được trải qua quá trình sơ bộ nên nồng độ/hàm lượng các chất ô nhiễm thấp hơn (nhưng giá trị không phải là thấp).
Tuy nhiên, trong thực tế thì hiện nay quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh đồng thời mức sống của dân cư tăng cao cho nên sự phân chia vùng được chia theo như nông thôn, đô thị và ven biển. Các khu vực này đã được (hoặc đa số) đầu tư các hệ thống xử lý nước thải sơ cấp (bể phốt) trước khi thải ra ngoài. Theo một số khảo sát của tôi ở khu vực Hà Nội, Thái Bình và Hải Phòng thì nồng độ/hàm lượng các chất ô nhiễm chênh lệch nhau khá ít. Nếu đặt ở điều kiện lý tưởng thì chênh lệch gần như bằng không. Tuy nhiên, tùy từng khu vực, sự ảnh hưởng của các yếu tố khác như sản xuất, chế biến mà các giá trị có thể đặc trưng cho khu vực đó.
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cảm ơn sao trạng nguyên nhiều ^^, cho e hỏi thêm là nước thải sinh hoạt khu ven đô có chăn nuôi thì có bao gồm luôn cả nước thải sinh hoạt không? ngoài yếu tố BOD, COD, SS là đặc trưng ra thì NH4. PO4 khoảng bao nhiêu và còn giá trị đặc trưng nào khác cần đề cập không ạ?
Theo nguyên tắc thì NTSH không thể bao gồm nước thải chăn nuôi. Vì vậy, để thực sự so sánh NTSH giữa vùng đô thị và ven đô (có chăn nuôi) thì bạn phải lựa chọn điểm lấy mẫu sao cho không có nước thải chăn nuôi đi vào. Ở đô thị thì quá trình lấy mẫu khá dễ dàng vì nó gần như cách biệt hoặc không có chăn nuôi. Ở vùng ven đô (có chăn nuôi) thì vẫn có ống dẫn riêng từ nhà tắm, nhà bếp, vệ sinh nên việc lấy mẫu cũng không khó khăn; điều quan trọng là xác định được chính xác đường ống dẫn mà thôi.
Tuy nhiên, khi xét đến nước thải chăn nuôi thì thường tính cả nước thải sinh hoạt vì ở nông thôn người ta thường để hai loại nước này tập trung vào một chỗ như ao, hồ hoặc kênh dẫn ra đồng. Khi tính đến nước thải chăn nuôi và các nguồn thải khác thì khái niệm sẽ được gọi là chất lượng nước mặt hay nước thải tập trung.
Về giá trị đặc trưng thì tôi đã có một nghiên cứu về nước thải chăn nuôi ở Thái Bình thì ngoài BOD, COD, SS thì còn NH4 (khoảng từ 2,2 - 6,5g/m3/ngày), TP (khoảng từ 3 - 9g/m3/ngày), TKN (khoảng 3 - 9g/m3/ngày).
Ngoài ra, yếu tố mùi, độ đục và độ dẫn cũng đáng quan tâm giữa hai khu vực này.
 
Top