nước thải xi mạ

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

vipdk21

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nước thải xi mạ xử lý bằng nuôi cấy vi sinh được ko?
Bạn cho chi thêm thông tin về công nghệ mạ rồi công nghệ xly bên bạn đi
còn trong CN XLNT xi mạ thì ko đặt cao quá trình vi sinh đâu. nước thải xi mạ chủ yếu là xly kim loại, pH, bọt... còn các thành phần hữu cơ gần như không quan tâm ( nó phụ thuộc vào công nghệ mạ )
 
scroll-topTop