Nước từ quá trình sục rửa giếng khoan

huong44

Cỏ 4 lá
Bài viết
63
Nơi ở
hà nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong KCN mình quản lý có đơn vị khai thác nước ngầm để cung cấp nước cho các DN trong KCN.
Quá trình vận hành các giếng phải thực hiện sục rửa giếng khoan. Nước từ quá trình sục rửa giếng có thể xả vào hệ thống thoát nước mưa của KCN được không? Mình tìm hiểu các quy định về quản lý, khai thác nước dưới đất mà không thấy quy định về việc thu gom nước từ quá trình sục rửa giếng khoan.
Bạn nào biết chỉ cho mình với, mình cảm ơn rất nhiều!
 
scroll-topTop