Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải nuôi cấy vi sinh nước thải bệnh viện

songdem

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang chuẩn bị nuôi cấy vi sinh nước thải bệnh viện công suất 240, bể sục khí có giá thể bám dinh, mỗi bể V khoảng 6m3. mình định mua chế phẩm vi sinh về cấy và tính dc mỗi ngày cho vào mỗi bể sinh học 30g vi sinh và 72g chất dinh dưỡng. như vậy có được không? ban đầu mình nuôi cấy như thế nào là được? anh em cho mình ý kiến nha. tks nhiều.
 
Top