Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ô chữ có thưởng-mức độ khó

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn nào giải dc nhanh và đúng rủ đi uống cà phê:50:

1. Nghị định mà các bên tham dự sẽ phải thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải khí nhà kính, nhằm ngăn ngừa hiện tượng trái đất ấm lên
2. Là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người
3. Sự thay đổi ... sẽ gây ra nhiều thiên tai cho con người
4. Hiện tượng các chất lỏng dâng từ dưới lên trên trong các ống rất nhỏ
5. Động vật này bị giết vì một bộ phận của nó làm trang trí
6. Tập hợp các quần xã
7. Thành phố thường quan tâm đến điều này vào mùa mưa
8. Lá phổi của trái đất
9. Thiết lập bởi người hoặc tổ chức có thẩm quyền như một quy định để đo đạc lượng, khối lượng, phạm vi, giá trị hoặc chất lượng
10. ....Là vinh quang
11. Chúng ta khai thác .... bằng cách đào giếng.
12. Lớp khí quyển mỏng bao quang trái đất ở độ cao 25 km

:46: cố lên nhé
 
M

Mamut

Guest
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tớ trả lời nè

Bạn nào giải dc nhanh và đúng rủ đi uống cà phê:50:

1. Nghị định mà các bên tham dự sẽ phải thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải khí nhà kính, nhằm ngăn ngừa hiện tượng trái đất ấm lên
2. Là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người
3. Sự thay đổi ... sẽ gây ra nhiều thiên tai cho con người
4. Hiện tượng các chất lỏng dâng từ dưới lên trên trong các ống rất nhỏ
5. Động vật này bị giết vì một bộ phận của nó làm trang trí
6. Tập hợp các quần xã
7. Thành phố thường quan tâm đến điều này vào mùa mưa
8. Lá phổi của trái đất
9. Thiết lập bởi người hoặc tổ chức có thẩm quyền như một quy định để đo đạc lượng, khối lượng, phạm vi, giá trị hoặc chất lượng
10. ....Là vinh quang
11. Chúng ta khai thác .... bằng cách đào giếng.
12. Lớp khí quyển mỏng bao quang trái đất ở độ cao 25 km

:46: cố lên nhé
1. Kyoto(Nghị định thư ký năm 1997)
2. Học thuyết?????!
3. Khí hậu
4. Mao dẫn
5. Voi
6. Sinh thái(đúng hơn phải là Hệ sinh thái)
7. Giao thông(mùa mưa thì giao thông sẽ...)
8. Rừng
9. Tiêu chuẩn
10. Lao động(câu này của Bác Hồ thì phải)
11. Nước ngầm(nước ngọt cũng đúng chữ nhưng sai nghĩa)
12. Tầng Ozon
Ô chữ hàng dọc là Yêu Môi Trường đúng không? he he, cà fê nhé
 
Top