Ứng dụng Gom Rác GRAC

ô nhiễm cục bộ là gì?

gamyst

New Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
theo mình biết thì ô nhiễm cục bộ là do 1 số nguồn gây ô nhiễm tương đối nhỏ
chủ yếu là các hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu...gây nên tình trạng ô nhiễm cục bộ cho 1 hộ hay vài hộ gia đình gần nhau, hoặc có thể xay ra trong 1 nhà máy nhỏ,tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu: CO, bụi
 

Chủ đề mới

Top