Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ô nhiễm môi trường gây động đất không?

#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nên đọc thêm về động đất đi bạn satoketa...để biết nhiều hơn..sự di chuyển của các mảng...( thuyết lục địa trôi )...sự va chạm của các mảng trên Manti...gây ra động đất.Tại ranh giới giữa các mảng ( mảng lục địa và mảng đại duơng) thường xuyên xảy ra động đất.Sự dịch chuyển của các đứt gãy cũng gây ra động đất.Dãy Hymalaya ngày càng cao lên là do mảng Ấn Úc dịch chuyển vào mảng Âu Á...hai mảng va chạm nhau làm cho dãy Hymalaya ngày càng cao.Nhưng quá trình dịch chuyển này ngày càng chậm.
Những trận động đất vừa rồi ở Trung Quốc là do bên dưới là nền địa chất yếu với rất nhiều đứt gãy theo nhiều phương khác nhau và các khe nứt.
 
Top