phần mềm quản lý rác thải thông minh

Miền bắc Offline gặp mặt giao lưu tại Hà Nội

#47
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các mem YMT Hà nội thân mến, thành thật mà nói là không thể đáp ứng được thời gian theo từng thành viên được đâu, do ngày offline trong HCM vào ngày 18/12 nên ngoài HN mình đã cố gắng xếp sắp lịch off cùng. Vậy sẽ quyết định là chiều ngày 18/12/2011 nhé, địa điểm và kinh phí thì cuối tuần này mình sẽ đưa lên dự kiến, lần này có tài trợ chương trình của bên nước ngoài hy vọng sẽ vui hơn nhiều những lần trước và mong các mem thu xếp thời gian để buổi offline thật vui vẻ
 
#48
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các mem YMT Hà nội thân mến, thành thật mà nói là không thể đáp ứng được thời gian theo từng thành viên được đâu, do ngày offline trong HCM vào ngày 18/12 nên ngoài HN mình đã cố gắng xếp sắp lịch off cùng. Vậy sẽ quyết định là chiều ngày 18/12/2011 nhé, địa điểm và kinh phí thì cuối tuần này mình sẽ đưa lên dự kiến, lần này có tài trợ chương trình của bên nước ngoài hy vọng sẽ vui hơn nhiều những lần trước và mong các mem thu xếp thời gian để buổi offline thật vui vẻ
up
 
#55
Sửa lần cuối:
Top