Ứng dụng Gom Rác GRAC

Ống dẫn nước

Snow_wolf

Active Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có bà con nào có catalog về kích thước ống nhựa không, có thể chia sẻ với snowwolf chút ít được không? :eek:

Làm luận văn mà không biết giá hay kích thước ống gì hết, khổ quá đi.
Xin cảm tạ, hậu hậu tạ.
 
Top