Ứng dụng Gom Rác GRAC

Ống(pipe) và khuỷu nối(fittings) theo tiêu chuẩn Nhật(JIS 10K) và tiêu chuẩn Mỹ(schedule 25)

Top