Ứng dụng Gom Rác GRAC

Pb và ảnh hưởng lên hệ hô hấp

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
- Can thiệp vào việc tổng hơp hemoglobin dẫn đến các bệnh về máu ( ức chế các men)
- Chì ngăn cản việc dùng o xy và gluco vào sản xuất năng lượng để duy trid cuộc sống.
- >0.3ppm thiếu máu
- 0.5-0.8 Chức năng thận bị rối loạn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh
- Giải độc chì bằng dung dịch Chelat Canxi
 
Top