Pha axit vào nước hay nước vào axit

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Pha axit vào nước hay nước vào axit
Câu hỏi - Ví dụ: Khi cần ... 1.000g Dung dịch Axit 5% = 50g Axit Sulphuric đặc + 950g Nước. Giải thích vì sao không nên đổ Nước vào Axit sunfuric đặc, mà chỉ có thể đổ Axit sunfuric đặc vào Nước?
- Giải thích của phần lớn học viên ...đều theo sách vở truyền thống, chủ yếu dựa vào HIỆN TƯỢNG qua mô tả cảm quan ĐỊNH TÍNH. Tất cả các học viên đều rất xuất sắc khi đều trả lời đúng theo ... sách vở, nhưng... chỉ phù hợp cho một vài trường hợp cụ thể...
- Hãy xem kỹ clip khi GV giải thích thật đơn giản BẢN CHẤT theo công thức hóa học ĐỊNH LƯỢNG, các học viên đã có cái nhìn nhận khác...
- Sự đơn giản và hiệu quả như thế nào...khi mọi hiện tượng trong HSE đều có thể dễ dàng giải mã bằng các Tri thức Khoa học một cách đơn giản, khách quan, tích cực.... - Ứng dụng Phương pháp Động não Tích cực trong HSE - gọi tắt là BRAISTOMING
- với Sự khác biệt khi giải thích một vấn đề theo nhiều phương pháp định tính và định lượng đậm tính khoa học, khách quan... luôn mang lại cho học viên những sự bất ngờ lý thú từ những sự khác biệt đơn giản so với cách nghĩ truyền thống ...
P/s: Clip này được trích từ Ngày Huấn luyện An toàn Hóa chất dành cho Quản lý - Nhóm 1, 2 - Học viên bao gồm những nhà Lãnh đạo, Quản lý SX, Quản lý An toàn/HSE với vốn Lý thuyết và Thực tế phong phú, chuyên nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm về ngành Hóa chất, tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, Đồng Nai ngày 23/3/2018.

Nguồn: Hà Dương Xuân Bảo - BachKhoa-HSE, 25/3/2018.
1534756210890.png
 

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
296
Nơi ở
Quãng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Pha axit vào nước hay nước vào axit
Câu hỏi - Ví dụ: Khi cần ... 1.000g Dung dịch Axit 5% = 50g Axit Sulphuric đặc + 950g Nước. Giải thích vì sao không nên đổ Nước vào Axit sunfuric đặc, mà chỉ có thể đổ Axit sunfuric đặc vào Nước?
- Giải thích của phần lớn học viên ...đều theo sách vở truyền thống, chủ yếu dựa vào HIỆN TƯỢNG qua mô tả cảm quan ĐỊNH TÍNH. Tất cả các học viên đều rất xuất sắc khi đều trả lời đúng theo ... sách vở, nhưng... chỉ phù hợp cho một vài trường hợp cụ thể...
- Hãy xem kỹ clip khi GV giải thích thật đơn giản BẢN CHẤT theo công thức hóa học ĐỊNH LƯỢNG, các học viên đã có cái nhìn nhận khác...
- Sự đơn giản và hiệu quả như thế nào...khi mọi hiện tượng trong HSE đều có thể dễ dàng giải mã bằng các Tri thức Khoa học một cách đơn giản, khách quan, tích cực.... - Ứng dụng Phương pháp Động não Tích cực trong HSE - gọi tắt là BRAISTOMING
- với Sự khác biệt khi giải thích một vấn đề theo nhiều phương pháp định tính và định lượng đậm tính khoa học, khách quan... luôn mang lại cho học viên những sự bất ngờ lý thú từ những sự khác biệt đơn giản so với cách nghĩ truyền thống ...
P/s: Clip này được trích từ Ngày Huấn luyện An toàn Hóa chất dành cho Quản lý - Nhóm 1, 2 - Học viên bao gồm những nhà Lãnh đạo, Quản lý SX, Quản lý An toàn/HSE với vốn Lý thuyết và Thực tế phong phú, chuyên nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm về ngành Hóa chất, tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, Đồng Nai ngày 23/3/2018.

Nguồn: Hà Dương Xuân Bảo - BachKhoa-HSE, 25/3/2018.
View attachment 8388
Sự đơn giản và hiệu quả như thế nào...khi mọi hiện tượng trong HSE đều có thể dễ dàng giải mã bằng các Tri thức Khoa học một cách đơn giản, khách quan, tích cực.... - Ứng dụng Phương pháp Động não Tích cực trong HSE - gọi tắt là BRAISTOMING
- với Sự khác biệt khi giải thích một vấn đề theo nhiều phương pháp định tính và định lượng đậm tính khoa học, khách quan... luôn mang lại cho học viên những sự bất ngờ lý thú từ những sự khác biệt đơn giản so với cách nghĩ truyền thống ..
. Đây là một hướng tích cực...hay và ý nghĩa..thanks ad
 
scroll-topTop