Phải có chứng chỉ mới được hành nghề đánh giá tác động môi trường

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phải có chứng chỉ mới được hành nghề đánh giá tác động môi trường ĐTM
Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn đánh giá tác động môi trường do cơ quan nhà nước cấp.

Tăng hậu thẩm định
Đối tượng đó phải đảm bảo một số điều kiện như chuyên ngành học, kinh nghiệm, phải qua lớp tập huấn về ĐTM.
Theo ông Lê Kế Sơn, phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, trước đây quy định người được thực hiện đánh giá tác động môi trường theo học vị, kinh nghiệm. Tuy nhiên, quy định như thế rất máy móc, chúng tôi đề xuất cán bộ tham gia đánh giá tác động môi trường phải có chứng chỉ hành nghề.
Ngoài ra vấn đề hậu thẩm định ĐTM cũng sẽ được tăng cường thông qua công cụ là kế hoạch bảo vệ môi trường, tránh tình trạng hiện nay chỉ có 10% các ĐTM được hậu thẩm định.
hai ĐTM cho một dự án
Ông Sơn cho rằng, với một dự án, báo cáo ĐTM có thể phải trải qua hai lần thực hiện: ĐTM ban đầu và ĐTM chi tiết.
Chia ra làm hai giai đoạn như vậy là bởi những năm qua, có chủ đầu tư chi rất nhiều tiền cho các ĐTM ở giai đoạn lập báo cáo tiền khả thi. Dự án sau đó không được thông qua chủ trương đầu tư, gây tốn kém, lãng phí rất lớn, có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cụ thể, như dự án thủy điện Đồng Nai 6 & 6A. Nếu không được phê duyệt chủ trương đầu tư thì lãng phí không nhỏ. Đấy là sự lãng phí của doanh nghiệp nhưng cũng là sự lãng phí chung của toàn xã hội.
ĐTM ban đầu và ĐTM chi tiết sẽ được áp dụng với các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phải xin chủ trương đầu tư và có nhiều rủi ro. ĐTM ban đầu sẽ đánh giá ban đầu về những tác động của dự án đến môi trường, biện pháp giảm thiểu các tác động đó, tham vấn các đối tượng chịu tác động của dự án. Sau đó trình lên cơ quan phê duyệt đầu tư. Nếu chủ trương đầu tư được thông qua, chủ đầu tư sẽ tiếp tục làm ĐTM chi tiết trong quá trình nghiên cứu khả thi.

Thanh Tuyền
 
scroll-topTop