PHÂN BIỆT CÁC KHÁI NIỆM TRONG LUẬT HÓA CHẤT

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong khi tra cứu các văn bản Luật hóa chất, mình nhận thấy rất dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm, vì vậy mình lập topic này để trao đổi kinh nghiệm nhằm tra cứu Luật dễ dàng hơn nè ^.^
Theo điều 4, Luật Hóa chất số 06/2007/QH12
1. Hóa chất đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo.

2. Chất đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, không bao gồm các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi.

3. Hỗn hợp chấttập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường.

Ôn lại một số kiến thức lúc còn học trung học cơ sở, mình xin được tóm lược lại sau:
- Đơn chất: được cấu tạo bởi duy nhất một nguyên tố. Ví dụ: Đơn chất Na, K, ...
- Hợp chất: được cấu tạo bởi từ 2 nguyên tố trở lên: Ví dụ: Hợp chất vô cơ CuO, hợp chất hữu cơ như rượu
- Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định
Như vậy cứ tạm hiểu : Dung dịch = chất tan + dung môi. ví dụ bỏ Na vào H2O tạo thành NaOH + H2. Trong trường hợp này Na là chất tan, H2O là nước, NaOH là dung dịch.
- Phân biệt dung dịch với hỗn hợp: Ví dụ đơn giản: trộn một lý nước với cát hoặc trộn 1 ly nước với 1 ly soda.
Như vậy hỗn hợp là khi chất này được thêm vào hỗn hợp chất khác và không có phản ứng hóa học, trái ngược lại với dung dịch là xảy ra sự hòa tan và phản ứng hóa học và làm thay đổi bản chất của chất đó để tạo thành chất mới.
- Tạp chất: chất thường không có ích hoặc có hại lẫn vào trong chất chính
=> Tỏng kết:
- Hóa chất gồm: đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất
- Chất: đơn chất, hợp chất, tạp chất, phụ gia, không bao gồm dung môi
- Hỗn hợp chất: hỗn hợp nhiều hơn 2 chất khi trộn chung thì không thay đổi tính chất của các chất trong hỗn hợp đó.
 

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
scroll-topTop