phần mềm quản lý rác thải thông minh

Training Phân biệt chứng chỉ chứng nhận và bằng cấp

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phân biệt chứng chỉ, chứng nhận, bằng cấp như thế nào là đúng ?

Hiện nay rất nhiều người còn nhầm lẫn đặc biệt từ học viên, doanh nghiệp đến cả cơ quan quản lý nhà nước

Trích Luật Giáo Dục (Education Law) số 38/2005/QH11 và Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp số 74/2014/QH13 ( Law On Vocational Education)
Điều 8. Văn bằng, chứng chỉ (tiếng anh dịch là Degrees/diplomas and certificates):

Văn bằng (Degrees/diplomas) của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.
Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ.
Chứng chỉ (Certificates) của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.

Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo Dục ghi rõ:

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một cấp học hoặc một trình độ đào tạo; chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi được hoàn thành một khóa hoặc một chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao học vấn, nghề nghiệp.
Văn bằng, chứng chỉ phải phản ánh đúng yêu cầu của chương trình giáo dục và trình độ của người học.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền, quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp văn bằng, chứng chỉ; quy định về mẫu văn bằng, chứng chỉ; quy định về việc in và quản lý cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ.


Theo Differencebetween phân biệt như sau

Chứng chỉ (Diploma) thường được trao để chứng nhận bạn đã hoàn tất thành công một khóa học của cơ sở đào tạo nào đó, với một số yêu cầu nhất định.Những chứng chỉ này cũng giúp chứng nhận được trình độ học vấn của người nhận.
Chứng nhận (Certificate) thì bao hàm những nội dung rộng hơn, với nhiều mục đích khác nhau như giấy chứng nhận khai sinh, giấy chứng nhận đăng kí kết hôn…
Trong lĩnh vực giáo dục, giấy chứng nhận được trao cho học viên khi họ đã vượt qua được một kì thi, dành giải trong một cuộc thi hay đôi khi cũng để chứng nhận họ đã hoàn thành một khóa học.

Thời gian:

Một khóa học cấp Certificate thường kéo dài trong thời gian ngắn hơn, thường là trong vài tháng. Đó có thể là khóa học lái xe, học sơ cứu, học thiết kế web… Như vậy, những chứng nhận này không nhất thiết phải liên quan đến giáo dục mà có thể thuộc về các lĩnh vực khác.
Một khóa học cấp Diploma thường kéo dài đến thời gian tính hàng năm trời. Để nhận được Diploma, bạn phải đạt được một số điểm hay thỏa mãn các yêu cầu nhất định.

Các khóa học cấp chứng chỉ thường kéo dài hơn các khóa học cấp chứng chứng nhận. Một khóa học cấp chứng chỉ (diploma) chỉ kéo dài trong 1-2 năm.

Bằng cấp và chứng chỉ đều được dành để trao cho những ai đã hoàn tất thành công một khóa học nào đó.

Bằng cấp:

Một khóa học cấp bằng (degree) thường kéo dài từ 4 đến 5 năm tùy theo quốc gia, một tấm bằng thường được trao bởi những trường Đại học uy tín còn một chứng chỉ có thể được trao bởi bất kì cơ sở giáo dục nào, kể cả các cơ sở giáo dục tư nhân. Một khóa cấp bằng thường chú trọng hơn đến yếu tố hàn lâm, học thuật.

Ví dụ: bằng kỹ sư đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP.HCM là bằng cấp

Có một suy nghĩ là chứng chỉ thường được đánh giá thấp hơn bằng cấp, tuy nhiên nhiều công ty không đồng ý với quan điểm này. Ngoài trình độ học vấn, các công ty này thường quan tâm đến hiệu suất công việc hay thái độ của ứng viên trong lúc tuyển dụng. Việc sở hữu một tấm bằng hay chứng chỉ có thể không ảnh hưởng đến việc bước vào sự nghiệp, tuy nhiên để “thăng quan tiến chức” về sau, một tấm bằng có thể là một ưu thế.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top