Ứng dụng Gom Rác GRAC

Phân biệt dBOD và sBOD

Snow_wolf

Active Member
#2
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Không phải đâu bạn ơi! SBOD là BOD tính cho các chất dạng lơ lửng; còn DBOD là BOD tính cho các chất hữu cơ dạng hòa tan, và khi đó SBOD + DBOD = BOD (tổng); Mình biết thông tin này qua tài liệu nước ngoài. 2 thông số này sẽ được chuyển hóa lẫn nhau (chất rắn chuyển thành dạng hòa tan chẳng hạn). Mình đang làm DTM về dự án xử lý nước thải sinh hoạt có sự tham gia của Tư vấn nước ngoài nên họ yêu cầu phải rất rõ ràng về 2 loại thông số này, mà mình thì lại chẳng hiểu được nhiều lắm! Hic. Rất mong được sự đóng góp của các thành viên yeumoitruong. Cám ơn các bạn!
 
Top