Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Phân biệt nước và nước biển

  • Thread starter phieudu
  • Ngày gửi

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Water Treatment-Xử lý nước > Phân biệt nước và nước biển

Cứ đo chỉ số TDS (total dissolved solid - tổng chất rắn hòa tan) là ra ngay.
TDS chuẩn ăn uống là 500mg/l
TDS nước biển thông thường là 35,000 mg/l

Phương pháp trực quan khác nữa là nếm thử, cái nào mặn chát là nước biển. :yahoo:

tham khảo thêm: http://locnuoc.com/www/Scripts/openExtra.asp?extra=61
 
Top